IMG_1053155888833463

 

Zahvaljujemo gospodinu Ranku Šimonoviću na fotografijama prekrasnih štenaca!